Windfall - Mid Wales Community Energy Trust


Our fundamental aim is to link income from renewable energy with rural
regeneration through sustainable energy projects in the communities of Mid Wales

Y nod sylfaenol yw cysylltu incwm o egni adnewyddadwy i adfywiad
gwledig trwy brosiectau ynni cynaliadwy yng nghymunedau Canolbarth Cymru.

English

Cymraeg